Varför gör man bytet till TV4?

TV4 har gjort detta byte för att slå samman innehållet i de båda tjänsterna och maximera upplevelsen för användarna.