Så hanterar du nätmobbning

Vad är nätmobbning? Är det samma som mobbning i verkligheten och vad är skillnaden mot ett nättroll? Och hur ska du som vuxen göra om ett barn utsätts för nätmobbning? Eller utsätter någon annan för det? Här hittar du information och tips på hur du hanterar nätmobbning.
 • Nätmobbning är en form av nätkränkning, om en person vid upprepade tillfällen är elak eller trakasserar någon annan på nätet.
 • Nätmobbning utförs ofta av någon man känner, och det är inte ovanligt att det kombineras med mobbning utanför nätet. 
 • Det är vanligare att barn utsätts för nätmobbning än mobbning i verkligheten. Det upplevs vara lättare att fälla en elak kommentar om någon på nätet när man inte kan se hur den andra personen reagerar, oavsett om man är anonym eller inte.
 • Det är lätt att identifiera en elak kommentar eller bild. Men nätmobbning kan också uppstå när det finns en avsaknad av kommentarer eller likes, i en miljö där andra bilder får massa likes och positiva kommentarer. I dessa fall kan en känsla av att vara utfryst uppstå hos barnet.  
 • Ta nätmobbning på allvar, det kan uppstå i en miljö där vuxna inte är närvarande och kan ingripa i tid. Det kan pågå under en längre tid utan att någon märker det, därför är det extra viktigt att vara engagerad och fråga barn om deras liv på nätet.  

Om ett barn blir utsatt för nätmobbning  

 • Om ett barn kommer till dig och visar en elak kommentar som rör barnet själv eller annan form av nätmobbning, börja med att fråga barnet om de vet vem som gjort eller skrivit det? Är det är en eller flera? Har det hänt tidigare? Och är det återkommande? Om de vet vem personen är, händer det även offline, i till exempel skolan?
 • Uppmana barnet att inte svara inte på elaka kommentarer, radera inga meddelanden utan spara så mycket information som underlag för att ta det vidare med skolan och/eller barnets föräldrar.
 • Undersök om det finns tekniska möjligheter att blockera eller rapportera nätmobbning som pågår på nätet.
 • Fråga barnet vad hen vill att ni ska göra åt det och kom fram till en plan som känns bra för barnet.
 • Om mobbning sker i skolan har skolan ett ansvar att ta fram en handlingsplan för att hantera situationen.
 • För vårdnadshavare: Om ni känner föräldrarna till barnet som mobbar, och om det känns lämpligt, ta kontakt och berätta vad ni vet. Så kan ni gemensamt komma fram till en handlingsplan.

Om ett barn utsätter andra för nätmobbning 

Precis som offline så kan barn utsätta andra barn för mobbning online.  Här hittar tips på hur du kan prata med barn om nätmobbing och om hur de ska bete sig på nätet.

 • Uppmana barn att vara snälla mot andra på nätet. Ord och handlingar på nätet kan misstolkas och göra minst lika ont som om de sägs eller görs öga mot öga.
 • Prata om att det är lätt att göra någon illa på nätet. Till exempel i en chattgrupp där någon skriver något elakt om någon. Vare sig den utsatta är med i gruppen eller inte. Även om barnet inte är aktiv så har hen ett ansvar att säga ifrån. Förklara att det kan vara bra att visa det som skrivs för en vuxen.
 • Det är enkelt att något man skriver missuppfattas och tolkas som kränkande eller elakt. Prata om vikten av att tänka efter lite extra innan man skickar meddelanden eller lämnar kommentarer. Samma sak gäller om en bild delas. Uppmana barnet att tänka efter om personen på bilden verkligen vill att bilden delas vidare? Och hur det skulle få den personen att må?