Är 5G säkert?

Telenor följer noggrant myndigheternas rekommendationer när det gäller strålning och säkerhet kring 5G. Enligt Sveriges expertmyndighet Strålsäkerhetsmyndigheten och Världshälsoorganisationen (WHO) finns det inte någon känd hälsopåverkan med den exponering av radiovågor som kommer från mobilnäten. Det finns alltså inget som tyder på att 5G-nätet är farligt eller att exponeringen skulle vara ohälsosam.  När vi bygger vårt nationella 5G-nät gör vi det enligt alla säkerhetskrav som Strålsäkerhetsmyndigheten har tagit fram. Vill du läsa mer om Strålsäkerhetsmyndighetens arbete med 5g hittar du det här.