Hur stänger jag av min röstbrevlåda?

För mobiltelefoni

 Logga in i appen Mitt Telenor och gå till ”Inställningar”. Välj sedan ”Röstbrevlåda och vidarekoppling”. Dra reglaget till höger och du kommer att se att ”Aldrig” blir markerat. Klart.

För hemtelefoni via bredband

Gå till guiden för hemtelefoni.