Vad är ett Telenor Ladda-konto?

Det är ditt personliga konto där du enkelt kan ladda ditt kontantkort. Ladda kortet när det passar dig genom att logga in på  ladda.telenor.se eller via appen Telenor Ladda.