Hur hittar jag Telenors smtp-inställningar?

Slutar mejladressen på @bredband.net gäller följande smtp-inställningar: använd smtp.bredband.net som utgående e-postserver; använd port 465 eller 587 (krav på kryptering via SSL eller TLS).

Om du har till exempel Gmail, Yahoo eller Hotmail så får du uppgifterna av dem.