Vad är fördelarna med den nya tv-boxen?

Med tv-boxen Arris VIP2853 får du ta del av ny funktionalitet. Du kommer exempelvis kunna hyra film via fjärrkontrollen och se hela serier utan reklam på playtjänsterna. Boxen har fler funktioner om nu har Tv Stor, då kan du bland annat starta, pausa och spola i programmen.