Får jag en ip-adress automatiskt tilldelad?

Ja, det får du. Vi använder dhcp (Dynamic Host Configuration Protocol) vid tilldelningen av ip-adresser.