Finns det några spärrade portar?

Ja, i Telenors nät är port 25, 135-139 och 445 spärrade. I stadsnät har vi även spärrat port 23.