Hur installeras bredbandet?

För Bredband via telejack och bredbandsuttag används befintligt jack/uttag i er lokal. 

För Bredband via fiber behövs ett fastighetsnät mellan fastighetens teknikrum och er lokal. Fastighetsnätet kan köpas och installeras av Telenor. Om det redan finns ett fastighetsnät av rätt typ och till rätt plats kan den användas.