Hur lång tid tar ett reparationsärende?

Hur lång tid en reparation tar beror på vad som är fel. Du kan hela tiden följa ditt ärende via länken vi skickar till dig i samband med att du startat upp ärendet.