Vad kan man göra med hjälp av Telenor MDM?

Du kan styra vad användarna får installera för applikationer på sina terminaler, men även mailanslutningar och Wifi-inställningar så alla terminaler ansluter till korrekt Wifi.