Finns kortkommandon tillgängliga för Röstbrevlådan?

Ja, kortkommandon kan du alltid ange in i Telenor Röstbrevlåda.

 

Följande kommandon finns tillgängliga:

Göra en paus

7 (tryck 7 igen för att fortsätta).

Få hjälp

8

Få allmän beskrivning av Telenor Röstbrevlåda. 

88

Återvända till Huvudmenyn. 

9

Ångra senaste knapptryckning. 

*

Avsluta pågående funktion.

#

 

 

Medan du avlyssnar dina röstmeddelanden kan följande kommandon användas för att:

Ringa tillbaka till den som lämnat meddelandet

0 (gäller ej utland eller hemligt nummer)

Backa 8 sekunder i meddelandet.

1

Repetera hela meddelandet. 

11

Hoppa över tidsangivelsen. 

2

Ångra en radering. 

4

Radera meddelandet. 

5

Lyssna på nästa meddelande. 

6

 Göra en paus 

7 (tryck 7 igen för att fortsätta).