Vad är kapacitet?

Kapacitet är att samtidigt kunna hantera många användare och hög trafik. Kapaciteten mäts som genomströmning eller “hastighet” med enheten Mbit/s.