Vad innebär längre vistelse utomlands eller oproportionerligt stor användning av roaming inom EU/EES?

Om kunden är oftare utomlands (i EU/EES) än hemma och har större förbrukning utomlands (i EU/EES) än hemma under en fyramånadsperiod klassas det som oproportionerligt stor användning.

Om användning utomlands är oproportionerligt stor, dvs. inte tillfällig, kommer abonnenten att informeras per sms och tilläggsdebiteras för trafiken (tal, sms, mms och surf) om beteendet inte justerats inom två veckor från att sms:et skickades. Tilläggsdebitering sker löpande enligt EU-reglerade grossistpriser så länge abonnenten har oproportionerligt stor användning.