Dras det surf vid wifi-samtal?

Nej, det påverkar inte din surfmängd.