Vad är Wifi 6?

Wifi 6 är den senaste prestandan som gör det möjligt för enheter att skicka mer data i en överföring, vilket resulterar i hastighetsförbättringar. Förbättringar genom högre ordningsmodulering som ökar effektiviteten och hastigheten för dataöverföring i ditt nätverk. Ju nyare routern är, desto större är chansen att den har Wifi 6 standard. Du får Wifi 6 i vår nya, kraftfulla router utan extra kostnad när du tecknar bredband Fiber LAN.
Sök på din adress