Lägg till öppettider

Om inga öppettider har angivits är gruppnumret stängt.
Så här lägger du till öppettider för ett gruppnummer:

  1. Välj det gruppnummer du vill administrera.
  2. Välj sektionen ”Öppettider”.
  3. Välj ”Skapa schema”.
  4. Välj ”Skapa nytt schema”.
  5. Ange ett namn för schemat.
  6. Klicka på länken ”Lägg till öppettider för xxxxxx” för de veckodagar du vill att gruppnumret ska vara öppet.
  7. Ange den tid gruppnumret ska vara öppet, t.ex. 08:00-16:00. Vill du ha flera öppettider under en veckodag väljer du ”Lägg till fler öppettider för xxxxxxx”
  8. När du lagt till öppettider för de veckodagar du vill att gruppnumret ska vara öppet väljer du ”Spara”.
  9. Det första schema som skapas mot gruppnumret aktiveras direkt. När man skapar ytterligare scheman måste man välja vilket schema som ska vara aktivt.

Du kan skapa avvikelser från ditt aktiva schema vid t.ex. helgdagar. Då väljer du vilka dagar eller tider som gruppnumret ska vara stängt. Se ”Användarmanual för administratör” för mer information.