Aktivering av Menyval

 1. Välj fliken ”Schema öppet”. Skapa ett schema som ska gälla för när ert Menyval ska vara öppet. Övriga tider är Menyval stängt. Om ni vill ha särskilda öppettider vid vissa tillfällen, ex vid jul eller semester kan tillfälligt schema användas istället för att ändra i ordinarie schema.

 2. Välj fliken ”Övriga inställningar”. Här aktiveras det talsvarsmeddelande som önskas för när Menyval är öppet samt för när Menyval är stängt. Här läggs även de telefonnummer upp, som era kunder har möjlighet att koppla sig vidare till efter instruktioner i talsvarsmeddelandet. Dessa kallas för ”Underliggande val”. Om den som ringer in till Menyval och inte gör något aktivt knappval kan samtalet kopplas vidare till ett valfritt telefonnummer. Ange det telefonnumret under ”Vidarekoppling vid ej angivet knappval”

  Talsvarsmeddelanden måste vara färdiginspelade och uppladdade i Mitt Företag. Inspelning sker enklast genom att ringa servicenummer 0708-222 810 alternativt kortnummer 810 från en
  mobiltelefon i Telenors nät. För att kunna spela in talsvarsmeddelande behöver en PIN-kod anges i Mitt Företag (under fliken Övriga Inställningar). Talsvarsmeddelanden laddas automatiskt upp i Mitt Företag när talsvarsmeddelandet har spelats in.

 3. När alla inställningar är färdiga ska du aktivera Menyval. Välj fliken ”Aktivera”. Under rubriken ”Aktivering av Menyval” kan två alternativ visas:

  Alternativ 1:
  Nej – Aktivera – tryck på ”Aktivera”. Menyval blir aktivt direkt.

  Alternativ 2:
  Nej – Aktivera 2010-xx-xx 00:00* - tryck på ”Aktivera 2010-xx-xx 00:00”. Menyval kommer att aktiveras det datum som visas. Om Menyval redan har aktiverats kommer det antingen att visas som ”Aktivt – Ja” eller som ”Nej, kommer att aktiveras 2010-xx-xx 00:00”.

  *ett exempel på datum och klockslag när Menyval kommer att aktiveras