Dynamisk IP-adress

Dynamisk IP-adress betyder att din dators IP-adress ändras varje gång du ansluter till internet. Det bästa vore om varje dator som kopplas upp mot internet hade en fast IP-adress, men tyvärr finns inte tillräckligt många IP-adresser för att räcka till alla. För att kringgå problemet tilldelas du en IP-adress från en pool av adresser när du loggar in på internet. När du loggar ut igen går adressen tillbaka till poolen och kan användas av andra.

 

Vad behöver ditt företag?
Kontakta oss om du vill prata mer om ert företags möjligheter.

Du har läst om dynamisk IP-adress. Du kanske också är intresserad av: