Vad är välfärdsteknologi?

Begreppet välfärdsteknologi innebär i vidare mening all teknik som på ett eller annat sätt förbättrar livet för de som är i behov av den. Det kan till exempel handla om användning av:

 • Trygghetslarm
 • Hörapparat
 • Synhjälpmedel
 • Förflyttningshjälpmedel
 • Interaktiva skrivtavlor
 • Digitala pennor
 • Teknikstöd för påminnelse
 • Mobiltelefon
 • Videokommunikation
 • Internettjänster
 • Mobila larm med GPS-funktion
 • Bildportstelefon
 • Webbkamera för tillsyn
 • Dörrautomatik till hiss och entrédörrar
 • Kognitiva hjälpmedel som till exempel medicinpåminnare
 • Produkter för fjärrstyrning av till exempel TV
 • Digitala lås

Teknik som bidrar till bättre tillgänglighet och ökad trygghet, aktivitet, delaktighet och självständighet för bland annat äldre och personer med funktionsnedsättning.

Vad behöver ditt företag?
Kontakta oss om du vill prata mer om ert företags möjligheter.