Ali Khalil, Miljonbemanning: ”VR-tekniken hjälper oss att bryta utanförskapet”

Mitt i pandemin uppstod ett vakuum på svensk arbetsmarknad. När branscher som turistnäringen gick på knäna uppstod ett stort behov av arbetskraft inom till exempel logistik- och lagerhantering. För att klara av en snabb omfördelning av kompetens tog Miljonbemanning tillsammans med Tillväxtverket fram ett VR-verktyg som hjälper företag att validera, rekrytera och utbilda sina nyanställda. Om detta och mycket mer berättade vd:n Ali Khalil på Telenor Techday.

Ali_Khalil_Miljonbemanning_750x400.png

Hur använder ni VR-tekniken i en vanlig rekryteringsprocess?

— Många sökande har kompetens och erfarenhet av ett yrke, men har svårt att visa upp det genom ett examensbevis. Genom VR-tekniken kan vi testa jobbkandidaterna i verkliga situationer som simuleras fram i VR-glasögonen. Hur de agerar i simulationen ger en bättre indikator hur lämpade de är för jobbet snarare än endast en muntlig intervju, vilket också gör att språket inte blir ett lika stort hinder.

Vilka fler områden kan ni använda VR-tekniken till?

— Förutom att validera kunskap är VR-tekniken och simulationer ett viktigt utbildningsverktyg. I stället för att belasta hemtjänstpersonal löpande kan vi under en enda arbetsdag skugga personalen och efter det skapa en virtuell utbildningsmiljö. Denna simulation kan sedan återanvändas tusentals gånger och ge fler möjligheten att lära sig yrket.

Hur kan en simulation se ut?

— Det kan vara att en kandidat som söker jobb som lärarvikarie får sätta på sig VR-glasögonen och sedan hålla i en lektion. Uppgiften är att förklara Pythagoras sats, men där samtidigt en dispyt uppstår i klassrummet mellan två elever. Kandidaten får sedan flera valmöjligheter för att hantera situationen, vilket kan vara allt från att ignorera situationen till att agera. Utifrån hur de reagerar och agerar får vi ett bättre underlag i rekryteringsprocessen.

Vilka problem tror du att ert verktyg lösa för den svenska arbetsmarknaden?

— Det tar idag i snitt sju år för en person i utanförskap att sättas i arbete. Ett problem är att det ofta tar flera månader att validera yrkeskunskap, men vårt verktyg gör att det kan gå på en kvart. Med en mer kompetensbaserad rekryteringsprocess tror vi att det går att bryta utanförskapet för fler personer i Sverige.

Vilka utmaningar ser du med VR-tekniken framöver?

— Det är en häftig och innovativ teknik, som från början är utvecklad för spelvärlden vilket gör den väldigt anpassningsbar. Vår utmaning är hela tiden utveckla nya relevanta simulationer. Vi rör oss i branscher som är i ständig utveckling och så fort man stannar upp riskerar man att bli omsprungen.