I den framtida staden är allt uppkopplat

Från automatisk elövervakning och intelligent gatubelysning till framtidens uppkopplade städer. Capelon har varit en del av vardagen i flera städer i många år. Nu tar man nästa steg på sin IoT-resa genom att koppla upp allt från parkeringsmätare till soptunnor mot "lampornas internet". Telenor är med som en lyhörd partner på den spännande resan.

Städer som begrepp har i alla tider spelat stor roll i vår värld. Historiskt var staden det enda ställe där man fick bedriva handel, därav begreppet "köpingar" i Sverige. Även idag är städerna ofta nav i allt från mindre lokala till större globala sammanhang.

Nu växer många storstäder på flera olika sätt. Dels till ytan och antal invånare, dels sett till infrastruktur och servicegrad. Behoven bland de boende blir fler och mer komplexa, och man behöver avancerade verktyg för att hantera allt från utryckningstjänster till sophantering.

IoT inget nytt - men förnyas hela tiden

Och här spelar Internet of Things en viktig roll, då tekniken gör det möjligt att skapa nya och innovativa sätt att driva städerna. Begreppet är inget nytt. Den tekniska och entreprenöriella utvecklingen att koppla samman allt från bilar till människor och djur har hållit på ett bra tag.

IoT innebär att man kan styra saker över internet, vilket förstås är spännande, men det allra mest intressanta är nog ändå förflyttandet av data. Idag är det många företag som genomgår en snabb transition, från ”gammal” IoT till nästa generation, där allt fler fördelar nås genom tekniken.

Från gatlyktor till gröna städer

Ett sådant företag är Capelon som startades 1995 av Liang Liem efter att han sett möjligheter med att använda det befintliga elnätet för datakommunikation. Resultatet blev ett elnätsmodem som utvecklades tillsammans med Westermo, ett svenskt företag inom industriell datakommunikation.

"Alla år med uppkopplad gatubelysning har gett oss en mycket bra position för att ta oss vidare in i det nya med Smart City och IoT. Vi är inte bara ett nytt IT-företag som hoppar på IoT-tåget, utan vi har relationen med kunderna och en lång erfarenhet av utomhusbelysning och uppkopplade armaturer."

Liang Liem, grundare och VD Capelon

- Från början hade vi ingen klar strategi, säger Liang Liem. Jag är tekniker i grund och botten och vi utvecklade roliga produkter och tog spännande konsultuppdrag. Det handlade om nyfikenhet och upptäckaranda.

Via ett uppfinnarstipendium från Stockholms stad 1997 och flera år inom automatisk övervakning av elmätare kom man så in på gatubelysning genom en nydanande förfrågan från Ingemar Johansson på Göteborgs Stad 2006: kan vi i Göteborg skapa ett nätverk av intelligent stadsbelysning där man kan kommunicera ut till varje enskild armatur? Capelon svarade med ett rungande ja och vann budgivningen tillsammans med Vägverket produktion utan någon konkurrens, så nytt var området i Sverige. Och för att göra en lång framgångssaga kort styr man idag så gott som alla stadens 1000 belysningsskåp och har över 20 000 armaturer uppkopplade.

Capelon tänder gatubelysningen i Göteborg en dag i februari. Varje gång en armatur rapporterar en förändring uppdateras kartan.

Produktivt samarbete med Telenor inleds

Det var också i samband med detta som samarbetet med Telenor inleddes. Efter kontakt med flertalet operatörer fastnade Capelon för Telenors nyfikenhet på produkten och förståelsen för att M2M-kommunikation har väldigt särskilda behov om allt ska fungera smidigt.

- Från början och genom åren har Telenor varit en lyhörd och trogen kommunikationspartner, säger Liang Liem. De har haft en extra viktig roll eftersom vårt erbjudande innehåller all kommunikation - våra kunder behöver inte fundera på konnektiviteten; alla abonnemang, SIM-kort och så vidare tar vi hand om tillsammans med Telenor.

- Det är viktigt att de företag jag jobbar med har förtroende för oss, säger Richard Döös, kundansvarig på Telenor. Att man förstår från början att inte allt handlar om pris, utan att prio ligger på den hjälp och support man behöver. Vi vill samarbeta över tid, och då är nyckelorden lyhördhet och flexibilitet, inte prisoptimering.
gf_1_capelon_450.pngJu fler saker som är uppkopplade, desto bättre data för att kunna planera stadens behov.

Nya tider, nya horisonter

2017 övergick Capelon till att fokusera på ”smarta städer” där hundratusentals enheter kan behöva kopplas upp mot ett nätverk som då måste vara extremt robust och skalbart för att kunna tolerera all trafik. Man beslutade sig då för att bygga på erbjudandet inom intelligent gatubelysning med nya produkter och ny trådlös radioteknik.

Genom tjänsten GreenStreet erbjuder Capelon nu städer i första hand smart belysning genom att i realtid veta vilka lampor som funkar, vilka som inte gör det och varför. Den data som samlas in över tid hjälper till att kunna planera för framtida installationer och underhåll. När man har koll på detta kan man också förse stadens invånare med trivsammare, tryggare och mer effektiv belysning och utomhusmiljö.

Talande papperskorgar?!

I nästa steg ligger detta till grund för utvecklade tjänster när man kan börja använda stadens belysning som infrastruktur. Då alla lampor i en stad kommunicerar med varandra skapar det ett nätverk som även andra saker kan koppla upp sig mot. Och detta är förstås rakt i linje med IoT-tanken. Det finns mängder med möjligheter och få begränsningar. Trafik- och vädersensorer kan samsas med informationsskyltar och parkeringssystem. Och varför inte även koppla upp stadens papperskorgar för att veta när det är dags att åka förbi och tömma?

lampornas_internet_750x350.png
Papperskorgar, brevlådor och parkeringsplatser är exempel på saker som kan vara uppkopplade mot ”lampornas internet”.

Telenor tillför smart och stabil konnektivitet

Capelon och Telenors långa samarbete kommer nu även det att utvecklas och utökas. Det är helt enkelt SIM-korten som är grunden för att man ska kunna tända och släcka lamporna överhuvudtaget. Under åren har sedan samarbetet utvecklats i takt med företagen. Från att Telenor har varit en leverantör av SIM-kort är idag relationen mycket mer omfattande, där företagen tillsammans utvecklar en allt bättre produkt.

- Det betyder att vi inte alltid kommer att sälja den tjänst vi kan tjäna mest pengar på just nu, konstaterar Richard Döös. Istället är det viktigt att tänka långsiktigt och se vad vi båda kan få ut av relationen på lång sikt. Det är då, när allt funkar jättebra och i viss mån rullar på av sig själv, som såväl vi som kunden kan känna tryggheten i att vi tar hand om varandras affärer både på kort och lång sikt. Det skadar helt enkelt inte att vara lite nyfiken, att jag tänka bortom mig själv och vårt eget företag, avslutar Richard Döös.

"Det är viktigt att vara tydlig. Vi har självklart ett stort ansvar gentemot vår kund, men för att de ska kunna få ut maximalt av oss så är det även viktigt att man är öppen och ärlig och ser till att ens tjänster fungerar som de ska och inte i onödan tynger ner nätet."

Richard Döös, KAM Telenor

2020 går Capelons erbjudande om intelligent belysning som tåget, och även om konkurrensen hårdnat betydligt genom införandet av LED-armaturer och ökad digitalisering i samhället står Capelon väl rustat tillsammans med partners som Telenor att ta nästa steg i sin utveckling.

- Just nu förbereder vi oss för flera större projekt som kommer att börja rulla under nästa del av 2020 där vi kommer att landa i många spännande kommunikationslösningar. Det ser just nu mycket lovande ut, avslutar Liang Liem.

  

Är ditt företag redo för IoT?

Boka rådgivning med en av våra IoT-specialister. Genom att kartlägga era behov kan vi tillsammans hitta en skräddarsydd lösning som passar just er verksamhet.