Digitala verktyg – guld värda i alla samarbeten

Idag ökar tillgången på digitala verktyg och allt fler använder dem. Många gånger i form av appar eller tjänster som gör det lättare att samarbeta inom det egna nätverket. Antingen mellan medarbetare i företaget, kund och konsult, eller mellan sälj och köp. Självklart har detta också snabbats på av den pågående pandemin.

Poängen med digitala samarbetsverktyg är att de gör det lättare att dela dokument, föra samtal på distans och genomföra köp. Utan risk eller intrång från obehöriga. Utvecklingen går snabbt och som individ och företag gäller det att hänga med i svängarna. Dels genom att skaffa sig rätt verktyg, dels genom att lära sig använda dem.

Caro Z – Telenor

Som jag ser det är det inte alltid viktigt med de senaste verktygen utan att man har en gemensam riktlinje för vilka verktyg som ska användas till vad. Märker man att verktygen inte används behöver man ta reda på varför. Det kan vara brist på information, okunskap om verktyget eller något annat, säger Caroline Zetterling, ledare för Business Management på Telenor Företag.

När den redan snabba utvecklingen tar ytterligare ett jättekliv är det ibland svårt att hänga med. Är verktyget en dagslända eller början på ett nytt sätt att jobba? Ju mer digitalt ett företag är, desto lättare blir det att hänga på nästa viktiga digitala verktyg.

Här är några av de digitala verktyg som används mest just nu:

Chat: Slack, Skype, Teams, Workplace, WhatsApp

Digitala möten: Skype, WebEx, Google Meet, AppearIn

Dokumenthantering: Google Drive, Office 365

Projektplanering: Trello, Projectplace, MS Planner, Jira, Miro

En digital växel kan bli navet

Vår egen digitala växel, Telenor One X, kan användas till många olika saker. En av våra ingångar var att inte skapa något som man måste lära sig från grunden, utan vi tog avstamp i hur många redan existerande appar funkar. Då blir det mycket lättare för alla som ska jobba med Telenor One X att komma igång och bli mer effektiva från början.

Här kan du läsa mer om Telenor One X!

Gör en snabb analys

Hitta rätt växeltjänster för dig och ditt företag. Gör en snabb kartläggning av kommunikationsbehovet och få tips och rekommendationer direkt.