Hur säger jag upp försäkringen Trygg 48?

Har du ingen nytta av försäkringen tar du bort den på Mitt Telenor. Du kan också sms:a stopptrygg till 222 från den mobil du har försäkrat.