Den digitala byggarbetsplatsen

Skanska genomför stora satsningar på att digitalisera sina många tusen byggarbetsplatser (i Sverige och utomlands), för att underlätta vardagen för alla som jobbar där. Mycket finns på plats men det finns även utmaningar.

Man behöver till exempel ta hänsyn till att varje bygge är sin egen organisation med många olika roller och ofta flera underleverantörer. De befinner sig i olika faser och är på vitt skilda platser, är av olika storlekar och pågår under olika lång tid. Tillgången till bra uppkoppling är heller inte alltid självklar - Skanska bygger förutom hus även tunnlar, vägar, broar och inte sällan i kärvt klimat som ställer krav på mobila enheter som ska användas utomhus.

– På ett bygge sker det ofta förändringar. Det gör att alla är problemlösare och i ständigt behov av rätt och uppdaterad information precis när man behöver den. Om digitala verktyg inte finns att tillgå, fixar man dem själva för att kunna leverera enligt ofta tuffa tidplaner, berättar Lotta Wibeck på Skanska Sverige, och fortsätter: Tekniken finns idag, det gäller att skapa sammanhängande och användarvänliga verktyg. Medarbetare och underentreprenörer ska inte behöva tänka på åtkomst och nätverk, utan bara kunna jobba.

En säker, effektiv infrastruktur är förstås en förutsättning, men för att få spridning på ny teknik ska den vara enkel att ta till sig. Förändringen börjar därför på individnivå. Så varje bygge har olika förutsättningar då alla människorna är olika.

Bra och enkla verktyg sprider sig snabbt.
– Vi jobbar för att alla våra medarbetare ska ha tillgång till verktyg i världsklass, och för att uppnå det är uppkoppling och säkerhet helt avgörande.

Skanska har genomfört sin första Think Tank i Sverige med utvalda partners för att utveckla nya digitala lösningar. Ett stort pussel läggs med allt som måste vara på plats. Utvecklingen går framåt, steg för steg. En sak är dock säker. Förändringen har bara börjat och digitala arbetssätt har en jättepotential att göra byggbranschens arbetsplatser mer effektiva men också mera säkra, mindre stressiga och ändå roligare att jobba på. Förändringsresan sker med stöd av bl a digitala coacher, som är en ny roll på Skanska.

Om Lotta fick 6 månader på sig att fördjupa sig i ett nytt kompetensområde väljer hon UX-design. Att skapa lösningar som är användarvänliga även när det är smutsigt, bullrigt och kallt och man arbetar utomhus med handskar.


Foto: Lotta Wibeck - Skanska Sverige, Digital utvecklingsledare