Hur digitaliserar man en ingenjör?

WSP utvecklar kreativa, omfattande och hållbara tekniska lösningar för framtidens samhällen. Bolaget har cirka 43 000 anställda och 550 kontor över hela världen, varav 4000 medarbetare spridda på ett 50-tal kontor i Sverige. Att digitalisera kunderbjudandet ger stora värden och ställer krav på hela organisationen.

 Hur ser er digitaliseringsresa ut och var befinner ni er nu?
Förenklat kan man dela upp vår resa som tre delar av en pyramid. Basplattan är ekonomi och annan bolagsadministration och där har vi kommit en bit på vägen. Ärligt talat gör programvaruleverantörerna mycket av jobbet åt oss, vi behöver egentligen bara ta oss tid att sjösätta deras nya tjänster på ett bra sätt.

Mellandelen - att planera, designa, hantera och konstruera tekniska lösningar för framtidens samhällen - är den huvudsakliga delen av vår verksamhet. Ju mer vi kan koppla ihop information och dataflöden i våra uppdrag, desto effektivare och smartare kan vi leverera. Vissa delar i ingenjörsarbetet är regelstyrt och kan automatiseras och kanske i framtiden utföras otroligt mycket snabbare och med mindre fel med hjälp av AI. En digitaliserad ingenjör kan ta bättre och snabbare beslut.

Den stora frågan i pyramidens topp är digitalisering av kunderbjudandet. Det vill säga helt nya tjänster som vi i framtiden kanske kan erbjuda kunderna. Tillsammans med väl utvalda partners kan vi skapa lösningar byggda för kundernas framtida behov och bidra till gemensam affärsutveckling.

– Vad blir människans roll i det här?
Vår uppgift blir att tolka vår omvärld och identifiera var utmaningarna och utvecklingsmöjligheterna finns. Kanske kan självtänkande hjälpmedel leverera en del lösningar till de utmaningar vi observerat, men inte tolka hur de ska användas i vår verkliga bebyggelse.

Människan står för förståelse av mänskliga och organisatoriska behov. Jag tror att vi ligger relativt långt ifrån att en maskin skapar visioner om framtiden likt mänsklig strävan.

– Om du fick 6 månader för att skaffa dig ett nytt kompetensområde?
Förutom en kurs i AI skulle jag fördjupa mig i förändringsledning. Digitaliseringsprocessen handlar minst lika mycket om att människor ska få ett nytt synsätt som det gör om teknik och dataflöden. Att hantera förändringar gränsar till psykologi då digitaliseringen ställer helt nya krav i och med en extrem förändringstakt. Alla måste förhålla sig till nya arbetssätt. Digitalisering är ett sätt att jobba, tänka samt organisera företag och verksamheter.


Foto: Gustav Lind, IT-direktör Norden och Centraleuropa på WSP