Telenor levererar network slicing på 5G till KTH

I våras berättade Telenor om sitt deltagande i forskningscentret TECoSA med fokus på nästa teknikskifte. Nu tas nästa steg, via 5G-nätet kommer företagspartners i TECoSA att kunna utveckla och testa bland annat uppkopplade självkörande fordon. 5G-nätet ska efter sommaren användas i kombination med network slicing, vilket är precis vad det låter som – en skiva av nätet avsett enbart för tester och försett med de egenskaper som krävs av framtidens IoT-lösningar.

– Det vi installerar på KTH är första generationens network slicing på 5G. Det innebär att utvecklingen av självkörande fordon äntligen kan testas på vårt 5G-nät så att vi kan säkra kravet på låga svarstider för enheter i rörelse. För den här typen av utveckling krävs extremt hög tillförlitlighet och säkerhet. Med network slicing kan vi klara svarstider på mindre än 10 millisekunder, berättar Malina Borg Sigg, 5G-expert på Telenor.

Vad är network slicing?
För att nästa generations IoT-lösningar i rörelse ska kunna tas till marknaden krävs avancerade 5G-funktioner med extremt hög tillförlitlighet och låga svarstider. Det kan exempelvis handla om självkörande fordon, uppkopplade fabriker, gaming eller IoT-lösningar inom sjukvården. En förutsättning är bra täckning samt att möjligheten finns att isolera delar, eller skivor, av nätet för att ge det specifika egenskaper för de tekniska behoven. Det behövs för att undvika påverkan från kringliggande aktiviteter. Network slicing kan jämföras med en egen fil bredvid motorvägen med specifika anpassningar.

– Tänk dig en uppkopplad ambulans som kör förbi en fullsatt arena med många användare och hög belastning på 5G-nätet. Ambulansen kan med network slicing få en högre prioritering i nätet än andra användare på arenan och således upprätthålla god förbindelse med sjukhus eller läkare, förklarar Malina Borg Sigg.

malina_350x350.jpg Malina, Borg Sigg, 5G-expert på Telenor Sverige


Forskningscentret TECoSA utvecklar teknik för industriell digitalisering med fokus på förutsägbarhet och säkerhet. Infrastrukturen för projekten är Telenors mobila privata 5G-nät. Det är ett ömsesidigt utbyte mellan de partner som deltar. Nätverket behövs för att kunna utveckla och testa och Telenor får insikter i vilka krav avancerade IoT-lösningar ställer på ett 5G-nät samtidigt som utrullning och utveckling av avancerade tjänster på 5G pågår.

– Det är viktigt att vi som operatör öppnar upp för tester i tidigt skede och bidrar till gemensam kunskap. Istället för att bygga egna små öar vill vi bidra till att samla all kunskap på en gemensam plats så att vi säkrar framtiden tillsammans. Jag tror att det är avgörande för att lyckas, avslutar Malina Borg Sigg.

Läs tidigare pressmeddelande om TECoSA

Läs om företagspartners i TECoSA

TECoSA (Trustworthy Edge Coputing Systems and Applications) finansieras av Vinnova, industripartners och KTH och är ett av Vinnovas nationella kompetenscentra med syftet att stärka Sveriges konkurrenskraft inom industriell digitalisering.


Mobila privata nät

Mobila privata nät är ett skräddarsytt 5G-nät med maximal prestanda. Genom att addera pålitlighet och högre hastigheter kan ditt företag hantera stora datamängder, utan externa störningar. Ni får en bättre överblick i produktionen och ett effektivt skydd mot företagets sårbarheter.

Vill du veta mer om mobila privata nät?

Boka in en kostnadsfri rådgivning med våra experter. Genom att utgå från era behov och affärsmål hittar vi en skräddarsydd lösning som passar just er verksamhet.