Jessica Levin: ”Cyberkriminaliteten saknar gränser och kan få stora affärskonsekvenser”

Säkerhetshoten ökar mot både offentlig och privat sektor när cyberbrottslingarnas metoder blir alltmer avancerade. Hur skapar vi bättre förutsättningar för att skapa trygga organisationer? Det här är huvudtemat för det seminarium som Telenors Jessica Levin leder på Techarenan i Almedalen.

Vi lever i en värld som snabbt digitaliseras. Det hjälper oss att bli mer effektiva – men vi blir också mer känsliga för cyberangrepp. Cyberhoten riskerar att få stora konsekvenser om samhällsviktiga funktioner slås ut, det kan leda till miljardbelopp i kostnader. Så, hur kan vi hjälpa offentlig- och privat sektor att bli bättre förberedda?

Det här kommer vara huvudtemat för det seminarium som Jessica Levin, försäljningschef på Telenor företag, leder på Techarenan i Almedalen.

– Säkerhetsfrågan är högaktuell. Kriget i Ukraina har aktualiserat den ytterligare eftersom cyberangrepp är en del av Rysslands krigsföring. Vi ser att både privat och offentlig sektor är utsatt för attacker. Cyberkriminaliteten vet inga gränser utan kan drabba alla och kan få stora affärskonsekvenser för den som inte är förberedd, säger Jessica Levin.

Hur riskmedvetna skulle du säga att svenska företag är idag?
– Jag brukar dra liknelsen med brandövningar. Alla företag har en plan för hur man ska utrymma byggnaden och samla personalen i händelse av brand. Men väldigt få har en plan för cyberhot. Hur gör du om ditt företag blir utsatt för ett angrepp? Det här kommer vi diskutera i seminariet. Hur man bäst förbereder sig och skaffar sig en säkerhetsplan.

Vilka risker är förenade med att inte ta säkerhetsfrågan på allvar?
– Risken är att man helt missar det viktiga proaktiva arbetet, alltså sätta upp en plan för hur organisationen agerar vid ett angrepp och ser till att konsekvenserna blir minsta möjliga. Här tror jag att det gäller att förstå hur ens system fungerar för att hålla i gång verksamheten, även när verksamheten är utsatt för ett hot eller en attack.

Hur kan Telenor som operatör hjälpa företag i säkerhetsfrågor?
– Som rådgivare kan vi hjälpa företag att minska risken tack vare våra säkerhetsprodukter och tjänster. Men sedan är det också viktigt att påminna sig om att vi är en del av ett större ekosystem. Vi kan inte göra allt, men är gärna med och driver säkerhetsfrågan med syfte att öka kunskapen hos fler företag.

Varför är samarbete viktigt när det kommer till säkerhetsfrågor?
– Jag tror på ett starkt samarbete mellan det offentliga, det privata näringslivet och ansvariga myndigheter. Vi måste våga dela med oss av vår kunskap och erfarenheter, även om det kan vara känsligt att prata om sårbarheter. Öppenhet är nyckeln för att lära oss av varandras misstag. Under seminariet på

Techarenan i Almedalen kommer Telenor presentera insikter och slutsatser från en ny säkerhetsundersökning som man genomfört bland företag med 0–249 anställda.
Läs mer om undersökningen här!

Besök Telenor på Techarenan

Befinner du dig i Almedalen? Kom och besök Telenor på Techarenan.

Torsdagen den 29 juni klockan 16.00-17.00 leder Jessica Levin seminariet ”Säkerhetshoten ökar - hur skapar vi förutsättningar för trygga företag?”.

I panelen medverkar:

  • Jan Olsson, kriminalkommissarie, Nationellt IT-Brottscenter (SC3), Noa
  • Patrik Fältström, Technical Director and Head of Security, Netnod
  • Petra Klein, Head of Group Information Security, Swedbank
  • Karin Stålhandske, VD, Loomis
  • Carl-Oskar Bohlin, Minister för civilt försvar och statsråd i försvarsdepartementet.