Driftstörningar på bredbandsnätet

Med hjälp av vår driftstörningskarta kan du se om det är en mindre, lokal driftstörning på bredbandsnätet där du befinner dig.

Så här använder du kartan:

  1. Skriv in adressen i fritextfältet på kartan nedan. Du behöver inte välja stad.
  2. Klicka på retur/enter.
  3. Klicka på sökresultatet och därefter på Bredband. Nu visas information om eventuella driftstörningar på bredbandsnätet.

Planerade förbättringsarbeten

Vi utför löpande förbättrings- och underhållsarbeten av nätet och våra tjänster. Oftast märker du inte av arbetet, eftersom vi alltid försöker förlägga det nattetid så att du inte störs.