Guider för Menyval

Den är guiden beskriver hur du administrerar tjänsten Menyval. All administration sker via Mitt Företag.

Det här behöver läggas upp av er som kund i Mitt Företag/Menyval:

  • Skapa ett schema för när Menyval ska vara öppet för inkommande samtal
  • Lägga upp telefonnummer kopplade till de val som den inringande ska kunna välja emellan
  • Lägga upp en PIN-kod för inspelning av talsvarsmeddelanden via servicetelefonnummer
  • Spela in två stycken talsvarsmeddelanden, ett för när Menyval är öppet och ett för när det är stängt
  • Aktivera schema, telefonnummer kopplade till val och de talsvarsmeddelande för öppet respektive
    stängt Menyval

    Läs mer nedan