Multipartssamtal

Den här guiden visar hur du kan bjuda in fler deltagare till samma samtal. Den här funktionen passar bäst för små och snabba adhoc-möten och avstämningar.

Snabblänkar:
Gå direkt till guide för dator
Gå direkt till guide för mobilapp

Guide för dator

Lägga till deltagare
Du kan lägga till deltagare i ett pågående ett samtal.

1. Klicka på cirkeln med 3 prickar eller högerklicka i samtalsrutan. Välj "Konferens" eller "Konferens med -> Nytt".

                            guide_one_x_multipartssamtal_steg1.png  guide_one_x_multipartssamtal_steg1_1_2.png

2. Sök upp kontakten du vill addera till ditt samtal, markera och klicka på "Ring".

guide_one_x_multipartssamtal_steg2.png

3. Klicka på "Slå ihop samtal".

guide_one_x_multipartssamtal_steg3.png

4. Du är nu i konferensen.
Upprepa för att lägga till fler deltagare.

guide_one_x_multipartssamtal_steg4.png

5. För att stänga av ljudet på din mikrofon klicka på "Slå av mikrofonen".

guide_one_x_multipartssamtal_steg5.png

  

Guide för mobilapp

Lägga till deltagare under pågående samtal

Byt till One X appen utan att lägga på samtalet.
På till exempel iPhone X, sveper du upp för att växla app. Detta kan skilja sig från andra mobiltelefoner.

guide_one_x_multipartssamtal_mobil_steg1.png

2. Öppna One X appen och tryck "Konferens".
När du öppnar One X appen, kommer det aktiva samtalet att visas, du kan då pausa samtalet, vidarekoppla eller bjuda in flera personer.

guide_one_x_multipartssamtal_mobil_steg2.png

3. Sök upp kontakten du vill addera till ditt samtal.

guide_one_x_multipartssamtal_mobil_steg3.png

4. Välj nummer och klicka "Ring".
Har användaren flera nummer får du välja vilket av numren du vill addera till konferensen.

guide_one_x_multipartssamtal_mobil_steg4_1.png  guide_one_x_multipartssamtal_mobil_steg4_2.png

5. Byt till One X appen igen, utan att lägga på samtalet.
Du ser status på samtalen i One X appen. Först när mottagaren har svarat är det möjligt att koppla ihop samtalen.

6. Tryck "Koppla ihop samtal".
Detta sammankopplar de två samtalen.

guide_one_x_multipartssamtal_mobil_steg6.png

7. Du är nu i konferensen.
Upprepa för att lägga till fler deltagare.

guide_one_x_multipartssamtal_mobil_steg7.png