Vad är 5G? Framtidens mobilnät är här nu!

Datatrafiken har ökat kraftigt de senaste tio åren. 4G-nätet använts flitigt och det finns ständigt en efterfrågan på ett snabbare, stabilare och mer utvecklat nät. 5G, femte generationens mobilsystem, kommer lösa allt det. Men vad innebär 5G för dig och ditt företag?

Vad är 5G?
5G är den femte generationens mobilsystem och en uppföljare till 4G-nätet. 5G kommer skapa nya möjligheter för hur vi använder mobilnätet och det är även en förutsättning för kommande IoT-teknik och funktionalitet.

Vilka områden kommer att påverkas mest av 5G?
De användningsområden som kommer att slå igenom mest har nog inte ens uppfunnits än. Det finns så många möjligheter med 5G. I framtiden kommer allt mer bli uppkopplat, det kan vara allt från jordbruk, vardagliga konsumentprodukter som cyklar och kläder, till att vi kommer att dela med oss av våra egna data på ett nytt sätt (som t ex hälsostatistik). Vi kommer ges nya möjligheter att jobba på distans och bedriva verksamheter som tidigare varit i behov av fysiska personer, exempelvis gruv- och skogsindustrin.

Hur snabbt är 5G?
Maxhastigheter kan nå uppåt 10 Gigabit per sekund. Men det är i extrema fall. Mer realistiskt är nog några hundra Megabits per sekund (upp till några Gbps).

Vad kommer 5G användas till?
Främst inom tre huvudområden:

  1. Massiva anslutningar (med låga hastigheter). Uppkopplade saker (IoT), som till exempel sensorer, mätare och liknande.
  2. Vidareutvecklat mobilt bredband. Ännu högre hastigheter än 4G.
  3. Uppkopplade saker (IoT - Internet of Things) med höga hastigheter och låga fördröjningar. Det kan vara självstyrande fordon och fjärrstyrda robotar.

Vilka fördelar har 5G?
Mer av allt jämfört med 4G. Den största skillnaden är främst avsevärt lägre fördröjningar i näten jämfört med 4G. Det kommer bland annat innebära förutsättningar för Artificiell Intelligens (tex Augmented Reality) där vi med avancerade tillämpningar kan skapa nya möjligheter inom både nöjesindustrin och näringslivet.

Vad är skillnaderna mellan 2G, 3G, 4G och 5G?
Det är fyra olika teknologier och arkitekturer som alla fyller lite olika syften.

  • 2G används främst till samtal och sms och är inte lämpad för snabb mobilsurf, som att till exempel strömma en video.
  • 3G var det den första tekniken som möjliggjorde mobilsurf i praktiken. Används idag mest för röstsamtal som inte förs över VoLTE (samtal i 4G-nätet) 
  • 4G baserades på en helt ny teknologi och används parallellt med 3G-tekniken. Med 4G blev mobilt bredband på bred front en verklighet.
  • 5G kommer att baseras på 4G men lägga till ny teknologi som kommer att möjliggöra extrema bandbredder och hastigheter vilket kommer skapa nya affärsmöjligheter.

Vad kommer att hända med 4G?
4G kommer att leva och utvecklas parallellt med 5G under många år framöver. 5G är delvis en vidareutveckling av 4G.

Behöver jag en ny mobil för att kunna använda 5G?
Du kommer behöva både en mobiltelefon och ett abonnemang som är kompatibla med 5G.

När lanseras 5G i Sverige?
Kort och gott, nu i höst. Till en början i storstäderna, men det kommer att växa fram och bli allt vanligare under de kommande åren. Vi har sagt att vi ska täcka 99% av befolkningen i slutet av 2023. Företag och industri kommer dock att ta till sig 5G före privatkonsumenter.

Finns det några utmaningar med 5G?
Ny utrustning måste installeras över hela landet vilket innebär tid och stora investeringar. Och att få stora volymer i produktion av mobiler eller andra enheter kan ta tid, men nu har både Samsung och Apple 5G-redo mobiler på marknaden.