Samarbeta med kollegor

Jobba bättre tillsammans

Verktyg för olika behov

Människor är olika och har olika behov. Därför behövs verktyg för att möta de olika behoven. Verktyg som är lätta och anpassningsbara, som gör det enklare att kommunicera och jobba effektivare tillsammans.

  

"Felet i alla samarbeten är att människor utgår från sig själva"

Att samarbeta är inte alltid så enkelt. Enligt framgångsexperten Annika R Malmberg handlar det om att ha förståelse för folks olikheter och att tänka bortom jaget. När vi gör det kan vi få ett framgångsrikt team.

Faktorer för effektivt digitalt samarbete

Vår Sifo-undersökning visar att framgångsrikt digitalt samarbete i stor utsträckning bygger på krångelfri teknik i kombination med utbildning och tydliga riktlinjer. I rapporten redovisar vi även användarvanor och utmaningar i det digitala samarbetet.

Hur effektivt samarbetar du? Gör vårt snabbtest och få svar direkt.

Det finns en mängd digitala verktyg som kan hjälpa dig och dina kollegor när ni samarbetar. Men hur anammar ni den nya tekniken? 

  

För smartare samarbeten

Ett framgångsrikt samarbete är inget som händer av sig självt. Det händer först när vi har en förståelse för människors olikheter och inte utgår från oss själva. Hur effektivt samarbetar du? Gör vårt snabbtest.

Telenor One X växel

Lika mycket mobil växel som samarbetsverktyg. Så att du och dina medarbetare kan jobba bättre och mer effektivt tillsammans – överallt.

För smartare samarbeten

Med en förståelse för människors olikheter och behov kan vi bygga en framgångsrik arbetsplats för alla.

Att mötas utan
att ses

Samarbete på distans gör oss både friare och effektivare. Med rätt verktyg och metoder är framtidens arbetsplats nära.

När tekniken blir mänsklig

Så länge vi är öppna för den nya tekniken har vi alla förutsättningar för att skapa en effektivare arbetsplats.

Kontakta oss

Få till ett effektivt digitalt samarbete

Vi kan hjälpa er att komma igång och använda digitala verktyg på ett effektivt sätt. Kontakta våra rådgivare de kan hjälpa er att: 

  • Kartlägga era befintliga digitala verktyg och tjänster 
  • Analysera era behov
  • Rekommendera vilka digitala verktyg som passar er bäst och ge konkreta råd på hur ni kan samarbeta smartare.