Hur kan man tjäna pengar med IoT?

Under Telenor IoT Gathering diskuterades hur kan man tjäna vs. spara pengar med IoT? Ulf Eripe från Anticimex, Fredrik Callenryd från Scania CV och Tobias Söderlund från WSI deltog i diskussionen som leddes av Martin Whitlock från Telenor Connexion.

Se hela paneldiskussionen här

Sammanfattning

Anticimex har utvecklat den IoT-baserade tjänsten Anticimex Smart. Martin frågar den tekniske chefen Ulf Eripe om detta har förändrat företagets erbjudande och lönsamhet.

– Vi får en operationell effektivitetsökning av hela tjänsten. På toppen av det ser vi en ökad Net Promoter Score för de kunder som har ett Smart-avtal, berättar Ulf Eripe.

Ulf berättar sedan att kunder som har Anticimex Smart får en helt ny typ av leverans; Tidig upptäckt av skadedjur, övervakning dygnet runt och uppföljning med stöd av data. Sammantaget möjliggör detta en ny relation med kunden som också är villig att betala mer för en tjänst med högre vinstmarginal jämfört med traditionell skadedjursbekämpning.

– Med vår rapportering och data bevisar vi att det vi gör har ett värde för kunden, berättar Ulf Eripe.

Fredrik Callenryd, Director Connectivity, Strategy & Product-planning på Scania CV berättar att deras IoT-resa började med att sälja fleet-management till kunderna. Det vill säga möjligheten till information om fordonets position, last och hjälp för kunden att effektivisera sin verksamhet. Enligt Fredrik finns betalningsviljan för fordon som säkerställer att kunden kan genomföra alla sina transporter.

– Att ha en fordonspark som fungerar utan några störningar är högst eftersträvansvärt och enkelt att ta betalt för, menar Fredrik Callenryd.

När man talar om samarbete partners emellan används ofta ordet "ekosystem". Fredrik säger att de väljer sina partners med stor omsorg, exempelvis under ett pilotprojekt. Om inte alla parter kan lära sig någonting eller om det inte finns en tydlig kundnytta, då är det bättre att gå vidare med ett annat projekt.

– För oss handlar det om ”learn fast”, säger Fredrik Callenryd.

Ny teknik används av fler och fler, vilket inkluderar ett växande antal IoT-baserade tjänster. Tobias Söderlund från WSI får frågan om hur man bäst investerar i en IoT-lösning.

– Man måste börja med att identifiera kund- och affärsnyttan. Om man inte hittar värdet kommer allting att vara dyrt, menar Tobias Söderlund.

Värdet kan man enligt Tobias hitta på olika ställen. Antingen hos slutkund eller genom att effektivisera sina produktionsprocesser i en logistiklösning, bättre produkter eller en kombination av flera faktorer.

– När man hittat värdet kan man fråga vilka investeringar som behövs. Det handlar oftast om affärsmodeller och hur de ska implementeras, säger Tobias Söderlund.

Ulf, Fredrik och Tobias avslutar samtalet kring vikten av piloter och att lära av de insikter som kommer – även när man misslyckas längsmed vägen. Alla i den egna organisationen måste tryggt kunna ta produkten till nästa led liksom säljaren säljer till sin slutkund.

Se hela paneldiskussionen här:

  

  

Är ditt företag redo för IoT?

Vill du komma i kontakt med någon av våra IoT-specialister för att få rådgivning kring vilka lösningar som passar dig och ditt företag bäst?
Lämna dina uppgifter i vårt formulär så hör vi av oss inom kort.