Spännande tech-trender som kommer forma 2021

Digitaliseringen rör sig i ett rasande tempo och 2021 kommer takten bara att öka. Året kommer bland annat möjliggöra bättre lösningar för att fortsätta utbilda oss på distans och ny teknik för att bota digital ensamhet. Men – det kommer också medföra större digitala säkerhetsproblem. Här spår Telenor om framtidens trender och vad vi har att vänta oss 2021.

Trend 1: Teknik för att hantera psykisk ohälsa

Teknik för att hantera psykisk ohälsa

Folk är inte vana med social distansering och isolering. Därför har antalet människor som känner sig ledsna och ensamma tyvärr skjutit i höjden under pandemin. Med dessa ökande hälsoproblem, bland annat ångest och depression, har 2020 visat oss att ensamhet är en grundläggande folkhälsofråga – en hälsofråga som vi tror kommer att möta teknologiska reaktioner utan motstycke 2021.

Vi förutspår att e-hälsoaktörer kommer att utveckla och lansera nya banbrytande verktyg och tjänster för att bekämpa psykisk ohälsa. Till exempel, i länder med bra 5G-implementering kommer vi sannolikt att se de första användningarna av AR och VR-teknik tillämpas i holografiska kommunikationsverktyg. Att ha vänner och familj som besöker en digitalt i full 3D-storlek kan drastiskt lindra känslan av ensamhet jämfört med vad ett traditionellt videosamtal kan erbjuda, säger Bjørn Taale Sandberg, chef för Telenor Research.

2021 kommer också bli året då en ny generation chatbotar gör entré. Dessa kommer att utformas för att engagera och hjälpa människor som kämpar med ensamhet. Redan nu finns chatbotar som baseras på kognitiv beteendeterapi, men nästa generation kommer att ta robotkamratskapet till nya höjder. Med hjälp av AI kan dessa personliga och digitala hjälpredor svara på frågor, initiera samtal och erbjuda underhållning.

Holografiska möten, robotkamrater och terapeutiska chatbotar kommer att bli mycket vanligare under det kommande året, men de kommer inte att kunna ersätta fysisk mänsklig kontakt helt, utan snarare fungera som legitima lösningar för att förbättra det psykologiska välbefinnandet hos människor som upplever långvarig isolering.

Växande utmaningar skapar innovativa lösningar, och det finns ingen anledning att tro att ensamhet skulle vara ett undantag. Rikare kommunikation, som AR och VR, kan göra samtal mer verklighetstrogna och förhoppningsvis hjälpa till. Jag tror verkligen att 2021 kommer att föra med sig spännande innovationer inom detta område när 5G rullas ut och AI fortsätter att avancera, säger Sandberg.

 

Trend 2: Det våras för digital och grön teknik

Det våras för digital och grön teknik

Medan hela 2020 handlade om att bekämpa Covid-19-pandemin, kommer vi 2021 se ett förnyat fokus på en annan stor utmaning, nämligen klimatfrågan. Ironiskt nog har pandemin utlöst välbehövliga klimatåtgärder. Företag har ökat användandet av digitala verktyg, vilket minskat behovet av pendling och resor.

Vi tror att regeringar kommer att använda detta momentum för att bana väg för andra klimatåtgärder 2021. Digital teknik kommer verkligen att bidra till effektivare lösningar och påverka både konsumenters och producenters beteenden. En World Economic Forum-studie lyfter fram att digital teknik kan minska de globala utsläppen med 15 procent, och vi förväntar oss att det börjar redan 2021, förutspår Sandberg.

Men det är inte bara nya klimatlagar och regler som kommer att påverka. AI kommer också, i större skala än någonsin, att möjliggöra smarta energilösningar. I städer över hela världen kommer AI att implementeras för att optimera energiförbrukningen i datacenter och mobila basstationer. Det kommer bland annat att göra förnybar energi mer förutsägbar och utveckla smarta städer genom att optimera transport och förutsäga luftkvaliteten. Vi kommer också att se de första tecknen på att AI-drivna mikro-IoT-enheter, TinyMLäring (TinyML), börjar fungera.

TinyML representerar nästa AI-revolution och 2021 förväntar vi oss att en flotta med extremt små drönare lanseras för att utvidga drönarövervakning av klimatutsatta områden – producerat i en skala som man tidigare trodde var omöjlig.

Utanför städerna kommer nya autonoma och modulära robotar att arbeta på åkrarna och stödja bönder som kämpar för att hitta tillräckligt med jordbruksarbetare. Mekanisk rensning av ogräs tillsammans med maskinövervakning kommer att effektivisera användningen av bekämpningsmedel och därmed bidra till att minska jordbrukets miljöpåverkan. De nya robotarna kommer också att vara betydligt mindre och lättare jämfört med sina föregångare, vilket minskar energiförbrukningen.

Efter Covid-19 kommer en av våra största utmaningar ännu en gång bli klimatkrisen. Regeringar, och i synnerhet EU, tänker på miljön när de fördelar medel för återhämtning. Förvänta dig en boom inom grön teknik och ett ökat fokus på energieffektivitet, tillägger Sandberg

 

Trend 3: Lösenordspanik och cybersäkerhetsutmaningar

Lösenordspnik

Tyvärr är glömda lösenord en väldigt bekant upplevelse för många av oss. 2020 begränsades vår fysiska rörlighet, men det gjorde även att vår digitala närvaro ökade. Med den ökade digitala närvaron kommer även fler enheter, fler konton, fler filer och därmed större säkerhetsåtgärder.

Därför kommer de som inte har koll på sina lösenord uppleva det vi kallar lösenordspanik – den välbekanta känslan av hopplöshet och frustration när man inte kommer på sitt lösenord. Detta kommer att bli vanligare och vanligare på grund av det ökande antalet inloggningar på appar, enheter, program, molnlösningar och andra digitala prylar. Och det allmänna rådet att byta lösenord var tredje månad lindrar inte direkt stressen. Och tänk efter om du funderar på att återanvända lösenord för att göra det lättare för dig själv. Alla experter säger att återanvändning av samma lösenord inte är en bra strategi. Och ännu sämre nu med tanke på att allt arbete på distans har lett till en kraftig ökning av cyberbrott.

Lösenordspanik är också en relevant utmaning för företag eftersom anställda slösar värdefull tid på att komma ihåg sina inloggningsuppgifter. Därför tror vi också att fler företag kommer att vidta åtgärder för att implementera användarvänliga säkerhetslösningar, så som lösenordshanterare inom olika sektorer eller iris- och fingeravtrycksläsning. Slutmålet med implementeringen är att säkerställa effektivitet och säkerhet för arbetare.

Det finns ingen väg tillbaka – den digitala delen av vårt arbete och våra liv kommer att fortsätta växa. Och antalet lösenord vi måste komma ihåg kommer att öka tillsammans med det. Att komma ihåg dem samtidigt som man är cybersäker är viktigt, och 2021 kommer användningen av teknik för att lindra våra stressade sinnen att öka. Och kom ihåg att det faktiskt rekommenderas att skriva ner alla dina lösenord på ett papper och förvara det på en säker plats. Som vi alla vet är papper inte hackbart, förklarar Sandberg.

 

Trend 4: Efterlängtad flexibilitet i samhället

Efterlängtad flexibilitet i samhället

2020 såg vi horder av anställda och studenter lämna sina kontor och skolor för att arbeta och studera hemifrån. Med tanke på hur stor övergången har varit och hur plötsligt den hände, har det skett relativt sömlöst. Detta har en gång för alla bekräftat att anslutning och rätt digitala verktyg gör att arbete kan utföras var som helst – närsomhelst.

Under 2021 förutser vi att flexibilitet kommer att skapa förväntningar bland arbetare. För det första kommer ett växande antal arbetstagare att kräva mer flexibilitet från arbetsgivare. Antingen att arbeta hemifrån eller på andra platser utanför kontoret. Detta eftersom flexibilitet gör det möjligt för människor att hitta en bättre balans mellan arbete och privatliv. För det andra kommer människor att förvänta sig bekvämligheter som stödjer och underlättar deras digitala arbetsstil. Detta markerar början av en ny era. Snabbt Wi-Fi, laddningsplatser, brusreducerande bås, och videokonferenszoner på offentliga platser. Bli inte förvånad när ditt favoritkafé förvandlas till ett mötesrum för hemmajobbare.

Vi förväntar oss därför att många företag och ledare ger medarbetare större flexibilitet för att fortsätta arbeta utanför kontoret 2021. Det framtida sättet att arbeta kommer tvinga chefer att öka personalens kompetens inom cybersäkerhet, digital hygien och användningen av digitala verktyg och tekniker.

Även om den pågående sociala isoleringen är jobbig för de flesta har många av oss blivit mer produktiva efter övergången till hemmajobb. Få kommer att vilja återvända till pendlingen och stressen med att få ihop vardagspusslet. Därför kommer företag behöva anpassa sig för att vara så attraktiva som möjligt för anställda. Bland annat genom att införa flexibla arbetsmetoder på permanent basis, förutspår Sandberg.

 

Trend 5: En oroande utbildningsklyfta

Utbildningsklyftan

Under senare år har vi kommit långt när det kommer till att minska utbildningsklyftan. FN:s mål om en allomfattande och rättvis utbildning för alla såg ut att vara inom räckhåll. Sen kom pandemin. Covid-19 har lett till en våg av innovationer och viktiga framsteg inom digitalt lärande, men det har gjort mindre för att minska den globala utbildningsklyftan.

Förmodligen historiens största avbrott i utbildningssystemet inträffade när upp till 1,6 miljarder barn drabbades av skolstängningar under pandemin. Barn från låginkomstländer drabbades oproportionerligt hårt eftersom att de förlorade många fler skoldagar jämfört med barn från höginkomstländer.

Eftersom alla elever inte kan vara med på de virtuella lektionerna kan klyftan fortsätta att öka 2021. Idag saknar 2,2 miljarder av alla barn och ungdomar tillgång till internet hemma. Av detta antal bor 768 miljoner i Sydasien, medan ytterligare 300 miljoner bor i regionerna Östasien och Stillahavsområdet. Skillnaden är särskilt dramatisk när man jämför situationer i hög- och låginkomstländer. I höginkomstländer har 87 procent av alla barn och ungdomar tillgång till internet hemma, jämfört med sex procent av de som bor i låginkomstländer.

Ökningen av EdTech tillsammans med snabbt växande finansiering, kommer sannolikt att driva innovation inom detta område under de kommande åren. Därför kan vi 2021 förvänta oss nya och kreativa sätt att förmedla digital undervisning. Detta kommer att fortsätta även efter pandemin och därmed driva efterfrågan på bättre teknik för elever. Kombinationen av allt detta kan påskynda övergången till ett mer permanent digitalt utbildningssätt.

Att säkerställa robusta och snabbare nätverk, främja digital kompetens och skapa sunda partnerskap mellan utbildning och IKT-aktörer kan hjälpa till att överbrygga utbildningsklyftan. Men om det inte sköts ordentligt finns det en stor risk att vi kommer se en ännu större utbildningsklyfta efter 2021.

Covid-19-skolstängningarna har lett till en större utbildningsklyfta. Bra internetåtkomst, tillgång till en skärm och tillräckligt med elektricitet har blivit livsviktiga för barn och ungdomar. Både regeringar och industrin måste samarbeta för att vända detta 2021, avslutar Sandberg.

Vad behöver ditt företag?

Madeleine, Andreas och Fredrik är tre av våra stjärnsäljare som gärna vägleder ditt företag med unika kommunikationslösningar. Allt du behöver göra är att lämna dina kontaktuppgifter så kontaktas du snart.