5 chefstips som ger anställda bra balans mellan jobb och fritid

Flexibla arbetstider och ny digital teknik har många fördelar men kräver också att chefer sätter tydliga gränser. Arbetslivsforskaren Christin Mellner ger sina bästa tips för hur ledare kan skapa ett hållbart arbetsliv för sina anställda.

Den digitala, bärbara tekniken förändrar arbetslivet i en snabb takt för många av oss. Plötsligt ökar möjligheterna att styra över vår arbetsdag och välja när och var vi ska jobba. De flesta upplever att detta minskar den dagliga pressen och att man får effektivare arbetsdagar. Samtidigt får man se upp så att det inte slår åt det andra hållet menar Christin Mellner, arbetslivsforskare och doktor i psykologi.

– Utvecklingen mot ett mer gränslöst arbetsliv leder också till att fler beslut lämnas till individerna, dvs de anställda, som i sin tur är olika bra på att hantera det. För vissa blir friheten nästan ett tvång, om de inte får rätt stöd av sin chef, säger hon.

Frigöra tid åt medarbetarna
Detta kräver i sin tur chefer som är lyhörda för utvecklingen och har förmågan att stötta enskilda medarbetare i att hitta rätt balans mellan jobb och fritid. Och inte minst lyckas frigöra tid för att hjälpa till med detta.

Just nu bedriver Christin Mellner forskning bland 1800 ledare om hur chefsrollen har förändrats i dagens mer komplexa arbetsmiljöer, som kännetecknas av globalisering, snabbt teknologisk utveckling, ökad konkurrens, ofta i kombination med minskade resurser.

– Lösningen kan exempelvis vara chefsrotation och färre men mer effektiva möten, att inte behöva ägna för mycket tid åt administration utan kunna fokusera på verksamhetsutveckling och möten med medarbetarna, säger hon.

Chefer som funderar på hur de konkret kan hjälpa anställda att få en sund och effektiv arbetsdag vill hon ge följande tips:

  1. Kartlägg hur arbetsbelastningen ser ut på arbetsplatsen på individnivå. Vilka medarbetare behöver avlastning, och hur ska det ske?
  2. Var noga med att skapa tydliga mål, ge återkoppling, ge stöd och sätt gränser för dig själv och dina medarbetare.
  3. Föregå med gott exempel. Se till att du har själv har en hållbar arbetssituation så att du har tid och orkar stötta dina medarbetare.
  4. Skapa tydliga rutiner för hur och när medarbetare förväntas vara tillgängliga. Exemplevis genom att upprätta en tillgänglighets- och mobilpolicy.
  5. Se till att träffa dina medarbetare regelbundet och prata om den aktuella arbetssituationen och vad som kan bli bättre, tydligare osv.

Ladda ner vår kostnadsfria Snabbguide för att komma igång med en mobilpolicy.

Vad behöver ditt företag?

Andreas, Fredrik och Madeleine är tre av våra stjärnsäljare som gärna vägleder ditt företag med unika kommunikationslösningar. Allt du behöver göra är att lämna dina kontaktuppgifter så kontaktas du snart.