Så hanterar du digital stress på arbetsplatsen

– Workfulness kommer helt rätt i tiden, säger Tuija Kivistö, näringspolitisk expert på Almega. Hon efterlyser chefer som pratar förväntningar på tillgänglighet med sina medarbetare och hur man arbetar smartare med digitala arbetsverktyg.

Tuija Kivistö känner igen beskrivningen av anställda som i allt högre grad stressas av mobiler och surfplattor och arbetsgivare som inte vet hur de ska hantera problemet.

– Egna undersökningar bland våra medlemsföretag visar att förekomsten av både en tillgänglighets-och mobilpolicy överlag är mycket låg. Många chefer ser detta fortfarande som en ickefråga.

Hon vill att HR-organisationer utbildar sina chefer i dessa frågor, så att de i sin tur kan börja prata med medarbetarna på ett nytt sätt.

Otydlighet skapar stress
– Som nyanställd är det svårt att veta vad som förväntas av en, när det exempelvis gäller att svara på mail och i telefon, både under och efter arbetet. Otydliga förväntningar skapar i sin tur stress. Därför är det jätteviktigt att chefen är tydlig med vilka regler som gäller från allra första början.

Initiativ som Workfulness ser hon som en mycket viktig pusselbit för att komma tillrätta med problemet.

– Det vi ser nu är bara början på en digital utveckling av vårt arbetsliv, och den går ju inte att stoppa med förbud. Arbetsgivare behöver istället hjälp att starta projekt som är flexibla och tar hänsyn till olika arbetsroller. Där är Workfulness ett mycket bra exempel, säger hon.

Foto: Mattias Södermark

Tuijas tre chefs-tips för att hantera digital stress på en arbetsplats

  • Lär dig mer om digital stress och hur detta påverkar oss på arbetsplatsen
  • Inför en tydlig mobil- eller tillgänglighetspolicys som är anpassad efter företagets olika arbetsroller.
  • Boka in korta avstämningar varje månad med enskilda medarbetare där ni diskuterar hur medarbetaren upplever den allmänna situationen på arbetsplatsen.

Detta är Workfulness

Workfulness är ett utbildningsprogram som Telenor Företag har tagit fram tillsammans med hjärnforskaren Katarina Gospic. Workfulness utgår från den senaste forskningen om hjärnan och ger vägledning till beslutsfattare och arbetsgivare i hur man kan jobba både smartare och sundare med den senaste digitala tekniken.

Vad behöver ditt företag?

Andreas, Fredrik och Madeleine är tre av våra stjärnsäljare som gärna vägleder ditt företag med unika kommunikationslösningar. Allt du behöver göra är att lämna dina kontaktuppgifter så kontaktas du snart.