Så här jobbar vi i corona-tider

Just nu står vi inför en stor utmaning i och med spridningen av coronaviruset. Som en av de största telekomoperatörerna i Sverige har vi ett ansvar att se till att alla våra kunder och samhället i stort kan fortsätta fungera som vanligt. Detta står vi beredda för.

Vi kommer att göra allt som står i vår makt för att se till att säkra vår nätverksamhet, även under extrem kapacitetsanvändning. På samma gång kommer vi också att se till att ni får all support ni behöver, när ni behöver den, även nu när allt fler av oss jobbar på distans.  
 
Detta gör vi som en partner till er, där vi vill vara en del av lösningen som tar oss igenom denna ovanliga och okända situation. Här kommer ett antal punkter som vi vill dela med oss av gällande våra åtgärder. 

Krishantering och drift:

  • Gällande vår operativa status har vi ett aktivt företagsomfattande krishanteringsteam på plats. I samarbete med partners och leverantörer analyserar och genomför teamet nödvändiga åtgärder för att säkra den fortlöpande driften av våra tjänster.
  • Krishanteringsteamet samlar människor från alla delar av Telenor för att täcka samtliga divisioner och områden, vilket garanterar att alla våra kunders behov beaktas.

Personal, partners och konsulter: 

  • Vår operativa organisation baseras på egen personal, outsourcade verksamheter och verksamheter som utförs av partners. Alla våra partners rapporterar uppdateringar fortlöpande gällande deras personal och tjänster.
  • För konsulter har vi utvecklat restriktioner och riktlinjer baserat på Telenor Groups grupp-policy och information från Folkhälsomyndigheten. För några av våra mest kritiska funktioner har vi initierat en förebyggande plan för kontinuitet för företag för att minimera risken för smittspridning och personalminskning.
  • På grund av den nuvarande situationen i samhället avbryter vi alla affärsresor för tillfället.
  • Vi utvecklar vår digitala mötesstruktur och jobbar aktivt för att alla på företaget ska få en så bra ”jobba-hemma-vardag” som möjligt och kunna utföra alla sina ordinarie arbetsuppgifter.
  • Vi har säkerställt att all personal som jobbar inom kundservice kan jobba på distans, och vid högre sjukfrånvaro har vi rutiner på plats för hur vi prioriterar ärendena.

Riktlinjer vi följer: 

  • För att säkerställa kritisk nätverksdrift följer vi regler och rutiner som Post- och telestyrelsen (PTS) och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) tillhandahåller. På så sätt uppfyller vi alla de krav som dessa myndigheter ställer på svenska operatörer. 
  • Tillsammans med andra operatörer i det nationella telekommunikationsnätet (NTSG) samordnar vi åtgärder för att säkerställa ökad nätstabilitet.
  • Vi arbetar i nära samarbete med Telenor Group och följer deras riktlinjer för hela företaget som kontinuerligt utvärderas och uppdateras baserat på utvecklingen. 

Vi vill att ni ska känna er trygga med att oavsett hur läget ser ut så anpassar vi oss efter det. Vi finns här för dig och ditt företag och ska se till att er verksamhet fungerar som den ska. Avslutningsvis, om det dyker upp frågor, tveka inte att höra av dig till oss, så löser vi situationen tillsammans på bästa sätt.   
 
 
Med vänlig hälsning, 

Ulrika Steg 
CMO Business
Telenor Sweden